Programul de granturi mici pentru tinerii din raionul Rîșcani

Fondul pentru Tineri Rîșcani anunţă lansarea concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri.

  Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Rîșcani  şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Rîșcani şi vor avea ca scop

 1. Participarea tinerilor la viaţa civică și dezvoltare comunitară;
 2. Participarea tinerilor la educaţie, instruire şi informare;
 3. Participarea culturală și timp liber pentru tineri;
 4. Participarea tinerilor la activități de ocrotire a mediului înconjurător;
 5. Promovarea sportului în rîndul tinerilor

Pentru a aplica la această rundă de finanţare a programului, trebuie de întreprins următorii paşi:
1. Formaţi un grup de iniţiativă din cel puţin 4 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 22 ani.
2. Descărcaţi formularul de aplicare de pe site-ul fpt.riscani.md . Tot aici găsiţi Ghidul solicitantului de finanţare pentru a afla mai multe despre concurs şi criteriile de eligibilitate.
3. Completaţi formularul de aplicare împreună cu membrii grupului/consiliului local de tineret.
4. Trimiteţi formularul de aplicare pînă la 26 septembrie 2016 la adresa fpt@riscani.md, sau prezentare personală (într-un exemplar original, pe suport de hârtie A4, în limba română, redactat la computer) la sediul Primăriei or. Rîșcani, care se află pe adresa: or. Rîșcani, MD 5601, str. 31 August, 4, biroul 1, (Dna Serediuc Aurora- specialist în problemele tineretului), nu mai târziu de 26 septembrie 2016. Programul de lucru al persoanei care va recepţiona aplicaţiile este: luni – vineri, orele 8-30 – 16-30.

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 10 mii lei pentru un proiect.

Perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 2 luni. Data preconizată de începere a proiectelor este 05 octombrie 2016, iar data finisării proiectului nu trebuie să depăşească 5 decembrie 2016. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate (toamnă – iarnă). Pentru mai multe informaţii contactează-ne prin telefon la tel. 079774482 sau email fpt@riscani.md 

DESCARCĂ
Formularul de aplicare скачанные файлы (1)

CONSULTĂ
Ghidul solicitantului de finanţare

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b-3

 

 

 

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:
– crearea și dezvoltarea capacităților Consiliilor Locale ale Tinerilor;
– organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
– desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;
– concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive;
– caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;
– proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi;
– vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;
– discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;
– elaborarea blogurilor şi paginilor web pentru tineri;
– mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;
– seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
– acțiuni de salubrizare, plantare a arborilor, colectare selectivă a deșeurilor;
– acțiuni de îmbunătățire a infrastructurii sociale și educaționale;
– constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie.

Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

Cheltuielile eligibile includ:
1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: formator, amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, premii, pauze de cafea, etc.);
2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.);
3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);
4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament şi utilaj, mobilier, materiale de construcţie şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Ialoveni va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse). Valoarea acestei categorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decît 70% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri Rîșcani.

Membrii grupurilor de iniţiativă şi ai Consiliilor Locale de Tineret implicaţi în procesul de realizare a proiectelor, vor obţine după perioada de raportare un certificat care va confirma perioada de voluntariat, sarcinile îndeplinite şi competenţele obţinute pe parcursul implementării proiectului finanţat din resursele Fondului pentru Tineri Rîșcani.

CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANŢARE

Nr.

Etapa

Perioada

1.

Primirea aplicaţiilor

12 – 26 septembrie 2016

2.

Procesul de selectare (preselecţie, interviuri, selecţie finală)

27– 29 septembrie 2016

3.

Interviuri cu aplicanţii

24, 26 septembrie 2016

4.

Anunţarea proiectelor selectate

01 octombrie 2016

5.

Atelier de instruire cu beneficiarii finanţării

04 octombrie 2016

6.

Semnarea Acordurilor de colaborare

04 octombrie 2016

7.

Implementarea şi monitorizarea proiectelor

05 octombrie – 5 decembrie 2016

8.

Şedinţa de coordonare/raportare intermediară

10 noiembrie 2016

9.

Raportarea narativă şi financiară

 pînă pe 15 decembrie 2016

10.

Gala Bunelor Practici

15 ianuarie 2016

 


Programul raional „Fondul pentru Tineri Rîșcani” este coordonat de către Asociaţia Obştească „Moștenitorii” în parteneriat cu Direcția Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani și Asociaţia Obştească „Generația Viitorului” cu asistența financiară din partea Fundaţiei Est-Europeane din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Renașterea istoriei – includerea grotei Duruitoarea Veche în circuitul turistic European

Grota Duruitoarea Veche se înscrie în lista celor mai vechi stațiuni protoumane datată cu cca. 300.000 î.e.n.

Ea se află  la hotar cu România, într-o zonă cu potențial turistic înalt, dar  este modest  cunoscută, protejată și valorificată.  De circa 60 ani grota are statut de monument arheologic, dar se află în stare deplorabilă.  Masivul stâncos cu coloșii ciudați, parte din toltrele Prutului, creează o atmosferă preistorică în acest defileu adânc, ce pare conservat de milenii. Stâncile calcaroase înzestrate cu grote de mărimi diferite, bazinul de acumulare de circa 140 km2,  vecinatatea cu rezervatiile naturale “O sută de movile” și “Pădurea Domnească”, punctul vamal Costești-Stînca, transformă această zona într-un loc perfect pentru turism și agrement.

8970267

 

Proiectul “Renașterea istoriei – includerea grotei Duruitoarea Veche în circuitul turistic European” are menirea,  implicînd membrii comunității, să asigure conservarea, protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului  cultural de valoare internațională din Duruitoarea Veche  prin:

 • Realizarea cercetărilor non-invazive cu atragerea specialiștilor din România
 • Organizarea școlilor de vară pentru 45 de persoane interesate de arheologie și paleontologie.
 • Curățirea și conservarea sitului cu implicarea membrilor comunității.
 • Amenajarea căilor de acces.
 • Elaborarea și instalarea indicatoarelor pentru pietoni și  3 panouri publicitare.
 • Amenajarea unei expoziții staționare privind omul preistoric în incinta muzeului local..

În perioada de vară au fost lansate lucrările de reparație a sediului pentru viitoarea expoziție. Necatînd la faptul, că se desfășoară lucrările în perioada caldă a anului circa 500 persoane au vizitat acest obiect turistic.

img_5948

În colaborare cu cercetătorii Academiei de Științe al Republicii Moldova prof. Anatolie David și colaboratorii știintifici Viorica Pascari și Teodor Obada au fost realizate 3 ateliere de instruire și cercetare vizind grotele Duruitoarea Veche, Proscureni, Brînzeni și Buzdugeni cu participarea tinerilor, membrilor ONG și cadrelor didactice din raioanele Rîșcani, Florești, Balți  și Drochia.

 

backup_of_siglamostenitorii_4Proiectul, inițiat de AO „Moștenitorii’ în colaborare cu Consiliul raional Rîșcani și Primaria Costești,  va fi finalizat în aprilie 2017.

 

img_5960

duruitoarea-august-14-103defileu_duruitoarea

 


Acest proiect este realizat în cadrul programului „CHOICE”- Patrimoniu cultural: Oportunitate pentru sporirea angajamentului civic”  inițiat de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța), Asociația “EuroBelarus” (Vilnius, Lituania), Centrul Managementului Cultural (Lviv, Ucraina), Fundația Millenium (Erevan, Armenia) și Asociația “Centrul inovațiilor culturale” (Minsk, Belarus) din mijloacele  Uniunii Europene în cadrul Programului Parteneriatului Estic.

chioce

logo-parteneri

Atelierul “Elaborarea Planului de Acţiuni pentru crearea CEA”

Planul de actiuni 1În data de 01 iulie 2015, în incinta Bibliotecii Publice Rîşcani, a avut loc cel de al doilea atelier comun de lucru al reprezentanţilor Centrelor de Educaţie a Adulţilor (CEA) din cele 6 localităţi participante la proiect. Scopul activităţii a vizat elaborarea participativă a planului de acţiuni pentru crearea CEA.Planul de actiuni 2

Realizind retrospectiva competenţelor solicitate de societate prin prisma oportunităţilor locale, participanţii au conştientizat necesitatea realizării instruirii în domenii relativ noi pentru mediul rural precum: argumentarea opiniei proprii şi acceptarea diversităţilor, atragerea adepţilor, colaborare, colectare de fonduri, comunicare, crearea şi menţinerea relaţiilor cu publicul, Planul de actiuni 3elaborarea şi managementul proiectelor, luarea deciziilor, soluţionarea conflictelor, etc.

 

Planul de actiuni 4

Atelierul “Analiza nevoilor de instruire a adulţilor în comunitate”

Analiza nevoi 1În data de 25 iunie 2015, în incinta Bibliotecii Publice Rîşcani, a avut loc primul atelier comun de lucru al reprezentanţilor Centrelor de Educaţie a Adulţilor (CEA) din localităţile: s. Grinăuţi, or. Rîşcani, s. Singureni, s. Mihăileni, s. Horodişte, s. Recea.

Activitatea a avut drept scop identificarea nevoilor de instruire a beneficiarilor bibliotecilor locale şi consolidarea grupurilor pentru crearea centrelor EA în localităţile rurale.

În cadrul sesiunilor de lucru participanţii au identificat diverse categorii Analiza nevoi 2de beneficiari ai bibliotecii. În cadrul discuţiei în plen au fost nominalizate mai multe categorii: casnice, agricultori, copii, tineri, pensionari, intelectuali, etc.

Analiza nevoi 3Fiecare echipă a elaborat portretul psihologic al cîte unui grup-ţintă după următoarele criterii: valori, sentimente, cunoştinţe şi deprinderi, interese. Rezultatele au fost analizate în plen.

 

 

Analiza nevoi 4

„Conceptul şi rolul CEA în dezvoltarea locală” – consultări cu actorii comunitari

Sedinta MihaileniProiectul “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani” a început cu un şir de consultări cu actorii comunitari cu genericul „Conceptul şi rolul CEA în dezvoltarea locală”. Astfel, în perioada 08-25 iunie 2015 activităţile date au fost promovate în 6 localităţi – s. Grinăuţi, or. Rîşcani, s. Singureni, s. Mihăileni, s. Horodişte, s. Recea. Scopul întîlnirilor a fost de a familiariza actorii comunitari cu conceptul învăţării pe tot parcursul vieţii, ca oportunitate pentru dezvoltarea potenţialului uman în localităţile rurale, precum şi rolul pe care poate să-l aibă biblioteca săteasă ca Centru pentru EA în dezvoltarea personală şi profesională a beneficiarilor bibliotecilor locale.

Sedinta HorodisteTotodată, în cadrul acestor consultări a fost analizată capacitatea comunităţii de a accepta/respinge schimbările sociale şi gradul de implicare a factorilor principali.

Participanţii au discutat despre serviciile de instruire/formare a adulţilor din diferite perspective, îndeosebi menţionînd că prioritare sunt domeniile axate pe crearea locurilor de munca şi creşterea bunăstării materiale a familiilor: educaţia antreprenorială, educaţia în domeniul meşteşugăritului. Participanţii la training sunt convinşi că aceasta va contribui la întoarcerea populaţiei apte de muncă din străinătate şi prosperarea comunităţii.

Sedinta SingureniDeasemenea, a fost subliniată importanţa educaţiei pentru sănătate, îndeosebi pentru categoriile social-vulnerabile (pensionari, familii monoparentale, familii tinere), La fel de captivantă şi utilă este şi explorarea domeniului educaţiei pentru dezvoltare personală (pentru femei şi casnice), educaţia familială.

Concluzia finală a şedinţelor consultative a fost următoarea: “Biblioteca sătească poate deveni organizator, coordonator, formator, mediator, negociator în organizarea serviciilor de instruire pentru adulţi, dar pentru aceasta ea are nevoie de susţinerea organelor APL, agenţilor economici şi Sedinta Riscaniinstituţiilor educaţionale şi culturale”.

 

 

 

 

 

Sedinta Recea

Demararea proiectului “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani”

Изображение 273

În luna iunie 2015 a demarat proiectul “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani”. Proiectul dat vine în continuarea proiectului “Biblioteca sătească – furnizor de noi servicii pentru categoriile vulnerabile”, realizat în anul 2014 în r. Rîşcani.

Este recunoscut faptul că una dintre principalele resurse de bunăstare a locuitorilor este educația adulților. Dar, din cauza posibilităţilor materiale reduse, în special în zona rurală, persoanele din categoriile defavorizate au acces limitat la programele de educație oferite de structurile de stat.

Una din soluţii pentru redresarea situaţiei create este organizarea serviciilor de Formare a Adulţilor din perspectiva Învăţării pe Tot Parcursul Vieţii (LLL) prin iniţierea unor Centre de educaţie a adulţilor în localităţile de origine. Lansarea CEA şi organizarea serviciilor de formare vor oferi asistenţă pentru dezvoltarea personală şi profesională, în special a grupurilor vulnerabile de adulţi.

Acestea vor contribui la activitatea economică și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă a raionului, creşterea bunăstării societății și sporirea activismului civic. Programele de educație a adulților vor deveni mai accesibile populației, indiferent de vîrstă şi de nivelul de venituri.

Biblioteca sătească – furnizor de servicii pentru adulţi

Bibliotecile au un rol deosebit în modernizarea satului. Astăzi bibliotecile sateşti trebuie să devină Centre Comunitare multifuncţionale, axate, în primul rind, pe activităţi din spectrul Educaţiei Adulţilor.IMG_7698
În cadrul proiectului  “Biblioteca sătească – furnizor  de servicii pentru adulţi”,  15 biblioteci rurale din r. Rîşcani vor organiza activitati privind initierea dezvoltarii unor servicii educaţionale noi de inserţie sociala pentru adulţii din grupurile vulnerabile. Deasemenea, sunt planificate activitati de sensibilizare a reprezentanţilor APL referitor la posibilităţile de modernizare a bibliotecilor, largirea competenţelor bibliotecarilor în vederea dezvoltării unor servicii inovative, elaborarea participativa a unor noi strategii de activitate a bibliotecilor, elaborarea si implementarea unor mini-proiecte de educatie a adultilor la nivel comunitar.
Realizarile bibliotecilor antrenate in proiect  vor fi diseminate in cadrul Zilelor Adultilor, care, in Republica Moldova, al patrulea an consecutiv, se desfasoara la finele lunii septembrie.
Proiectul lansat de AO „Mostenitorii” din Balti, in colaborare cu Sectia Cultura din r. Riscani,  este sprijinit de reprezentanta din Moldova a DVV International.

Eurocluburile şcolare în Moldova

Eurocluburile şcolare (ECS)  sunt o formă de angajament pentru dezvoltarea conştiinţei europene.  IMG_7604Acestea fac parte din cele mai frecvente metode de dezvoltare a constiintei europene in rândul tinerilor. ECS este o forma de cooperare intre profesori, elevi si comunitate in interesul promovarii de cunostinte cu privire la valorile Europei.
In cadrul proiectului international „Europa noastra comuna – stimularea implicarii  tinerilor si dezvoltarea spiritului cetatenesc prin crearea eurocluburilor scolare in zona de nord a Moldovei” este ghidata crearea si dezvoltarea a 6 eurocluburi scolare in instiutiile preuniversitare din 6 raioane ale Moldovei.IMG_7588
In perioada 1-7 august la baza turistica  „Dumbrava Alba” din Balti peste 100 elevi si profesori-coordonatori din institutiile selectate au particpat la Scoala de vara. In cadrul treningurilor si atelierelor facilitate de experti polonezi si ucraineni participantii au fost instruiti in formarea constiintei europene prin promovarea in rindurile tinerilor  a cunostintelor  despre Europa, metodici de promovare a unitatii europene , necesitatilor de cooperare europeana, pregatirea tinerilor pentru a trai si munci intr-o Europa unita, dezvoltarea la elevi a spiritului de colaborare a eurocluburilor scolare din tara si de peste hotare.
Proiectul include mai multe activitai majore printer care workshop pentru profesori- coordonatorii ECS „Metodologia organizarii activitatilor ECS”, zilele eurocluburilor scolare, concurs de  mini-granturi “Initiative  Europene”,  o vizita de studiu in structuri similare din Ucraina de Vest si Polonia. Proiectul va finaliza cu un Forum al eurocluburilor scolare.
Pentru mai multe informatii despre acest proiect accesati www.SchoolEuroclubsMoldova.eu
Proiectul se realizeaza in cadrul Programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia de catre Fundatia TERRA HUMANA, Varsovia, Asociatia obsteasca “MOŞTENITORII”, Balţi, si asociatia TOVARISTVO LVA, Lvov, cu participarea Directiilor Invatamint, Tineret si Sport din raioanele Donduseni, Drochia, Falesti, Glodeni, Riscani si Ungheni.IMG_7595

Membrii ecocluburilor şcolare îşi perfecţionează cunoştinţele.

IMG_7582Circa 75 elevi şi profesori,  membri a ecocluburilor şcolare,  din 19 instituţii de învăţămînt din raioanele Glodeni şi Rîşcani au participat în perioada iulie-august la şcoala ecologică de vară organizată în cadrul proiectului “Prutul apa vie”. Activităţile au avut menirea de a dezvolta abilităţile tinerilor ecologişti în organizarea campaniilor de sensibilizare a semenilor, dar şi adulţilor în domeniul valorificării eficiente  a resurselor de apa şi energie, reducerea poluării mediului ambient al comunităţilor cu deşeuri menajere. Şcoala de vară şi-a realizat lucrările în s. Duruitoarea Veche, unde în cadrul aceluiaşi program a fost consruită o tabara cu 16 locuri, dotată cu sisteme ecologice – colectoare solare de apă, zona umedă de canalizare, ceea ce a permis că instruirea să poarte un caracter practic.  Tinerii ecologişti au avut parte şi de 2 excursii de neuitat. Prima – spre cascadele şi peştera Duruitoarea Veche, care datează din epoca de piatra,IMG_7563

cea de a doua – la stînca dragostei, care în zilele senine oferă o privelişte deosebită de zeci de kilometri a zonei Prutului de mijloc.IMG_7559
Menţionăm,  că proiectul este sprijinit de Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrala şi de Est în cadrul proiectului “Susţinerea organizaţiilor societăţii civile de mediu din Republica Moldova şi Belarus (SECTOR)” din mijloacele financiare a Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA)

Pentru viitoarele colaborări transfrontraliere

In perioada 11-12 martie 2014 Dl. Serghei Culibaba (membrul Consiliului de Administratie al Asociatiei obstesti “Mostenitorii” din mun. Balti,  inspector al serviciului relatii externe si atragerea investitiilor al primariei mun. Balti ) a efectuat o vizita pentru un schimb de exerienta la Consiliul Judetean Botosani.

În cadrul vizitei a fost studiata experienta judetului Botosani in domeniul managementul deseurilor solide, in special crearea sistemului judetean integrat de managementul  deseurilor solide. A fost vizitat poligonul nou (groapa ecologica) pentru depozitare a deseurilor cit si statia de sortare din judetul Botosani, construita conform standardelor europene. Avind costul  de circa  45 mln. de euro obiectul a fost construit din mijloacele UE. Tot in cadrul acestei vizite au fost discutate posibilitatile de elaborare a proiectelor comune in diferite domenii pentru participarea in vitoarele Programe de cooperare transfrontaliera UE 2014 – 2020.