Proiecte

Anul 2015


 Proiect:  “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani”

În luna iunie 2015 a demarat proiectul “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani”. Proiectul dat vine în continuarea proiectului “Biblioteca sătească – furnizor de noi servicii pentru categoriile vulnerabile”, realizat în anul 2014 în r. Rîşcani.

Este recunoscut faptul că una dintre principalele resurse de bunăstare a locuitorilor este educația adulților. Dar, din cauza posibilităţilor materiale reduse, în special în zona rurală, persoanele din categoriile defavorizate au acces limitat la programele de educație oferite de structurile de stat.

Una din soluţii pentru redresarea situaţiei create este organizarea serviciilor de Formare a Adulţilor din perspectiva Învăţării pe Tot Parcursul Vieţii (LLL) prin iniţierea unor Centre de educaţie a adulţilor în localităţile de origine. Lansarea CEA şi organizarea serviciilor de formare vor oferi asistenţă pentru dezvoltarea personală şi profesională, în special a grupurilor vulnerabile de adulţi.

Acestea vor contribui la activitatea economică și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă a raionului, creşterea bunăstării societății și sporirea activismului civic. Programele de educație a adulților vor deveni mai accesibile populației, indiferent de vîrstă şi de nivelul de venituri.

Proiect finantat de DVV International (Germania)


 Proiect: „Ridicarea nivelului managerial prin implementarea metodelor moderne în atragerea invesiţiilor de catre functionarii publici la realizarea strategiilor în 6 raioane ale Republicii Moldova”  (etapa II)

Partener: Fundatia Terra Humana, Polonia

Scopul proiectului: Ridicarea nivelului profesionist în atragerea investițiilor din străinătate pentru 6 raioane din Republica Moldova   prin formarea abilităților de utilizare a instrumentelor moderne de planificare a activităților investiționale și aspectelor de raportare.
Beneficiarii proiectului:  reprezentanții  administrațiilor publice raionale, angajații secțiilor  economice și de atragere  a investițiilor din raioanele Edinet, Glodeni, Floresti, Cimislia, Stefan Voda si Causeni

Proiect finanțat în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei


 Proiect: Dialog Intercultural

CNTM prin prezentul proiect a lansat în 2010 în premieră în Republica Moldova un program complex de instruire şi sensibilizare privind toleranţa şi educaţia interculturală. Activităţile proiectului sînt adresate titularilor de drepturi (copiilor/tinerilor), cît şi pentru persoanele responsabile de realizare a drepturilor  copiilor/tinerilor (părinţilor, autorităţilor publice, pedagogilor, etc).

Proiectul promovează prin intermediul campaniilor de sensibilizare publică dialogul intercultural şi principiul de toleranţă faţă /între copii/tineri reprezentanţi ai diferitor etnii care sînt marginalizaţi sau discriminaţi. Activităţile de instruire ale proiectului sînt orientate spre dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi înţelegere inter-etnică şi spre obţinerea cunoştinţelor privind toleranţa şi educaţia interculturală.

Termen de implementare:  2010 – 2016

Localităţile de implementare: Chişinău, Cimişlia, Bălţi, Edineţ, Soroca, Cahul şi Ungheni

Finantator:  Fundaţia Elvețiană pentru copii ”Pestalozzi” (PCF).


 

Anul 2014


Proiect: Prutul, apa vie

Scopul proiectului: Constientizarea publicului larg si implicarea lui la luarea deciziilor privind dezvoltarea durabila si protectia mediului in bazinul Prutului de Mijloc

Obiectve:

 1. Amenajarea si dotarea unui Centru de Informare si Educatie Ecologica in s. Duruitoarea Veche, c. Costesi, r. Riscani
 2. Organizarea campaniei de sensibilizare a populatiei cu privire la protectia mediului prin activitati comunitare
 3. Organizarea activitatilor de instruire/educatie ecologica a cetatenilor, prioritar a tinerilor, utilizind strategii interactive

Proiect implementat cu suportul financiar acordat prin intermediul Centrului Regional de Mediu pentru Programul sectorial Europa Centrală şi de Est. Acest program este finanţat de Guvernul Suediei.


 Proiect: Dezvoltarea viabilitatii organizationale a AO „Mostenitorii”

Scopul proiectului: Fortificarea viabilitatii OSC “Mostenitorii” in conformitate cu Planul de dezvoltare organizationala

Obiective:

 1. Elaborarea si aprobarea actelor de organizare si functionare a OSC
 2. Fortificarea capacitatilor umane pentru realizarea viziunii, misiunii si obiectivelor strategice ale OSC
 3. Sporirea viabilitai financiare a OSC prin diversificarea surselor de finantare
 4. Cresterea vizibilitatii OSC la nivel national si international

Proiect implementat cu suportul financiar acordat prin intermediul Centrului Regional de Mediu pentru Programul sectorial Europa Centrală şi de Est. Acest program este finanţat de Guvernul Suediei.


  Proiect:  „Ridicarea nivelului managerial prin implementarea metodelor moderne în atragerea invesiţiilor de catre functionarii publici la realizarea strategiilor în 6 raioane ale Republicii Moldova”  (etapa I)

Partener: Fundatia Terra Humana, Polonia

Scopul proiectului: Ridicarea nivelului profesionist în atragerea investițiilor din străinătate pentru 6 raioane din Republica Moldova prin formarea abilităților de utilizare a instrumentelor moderne de planificare a activităților investiționale și aspectelor de raportare.
Beneficiarii proiectului:  reprezentanții  administrațiilor publice raionale, angajații secțiilor  economice și de atragere  a investițiilor din raioanele Donduseni, Drochia, Riscani, Ungheni, Calarasi si Nisporeni.

Proiect finanțat în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei


  Proiect: „Europa noastră comună – stimularea implicării  tinerilor și dezvoltarea spiritului cetățenesc prin crearea eurocluburilor școlare în zona de nord a Moldovei

Parteneri : TERRA HUMANA, (Polonia) si ASOCIAȚIA TOVARISTVO LVA, (Ucraina)

Obiective;

 • Formarea conștiinței europene prin promovarea în rîndurile tinerilor a cunoștințelor  despre Europa.
 • Promovarea unității europene, oferirea de asistență în conștientizarea interdependenței dintre Europa și  restul lumii, precum și necesitatea  de cooperare .
 • Dezvoltarea la elevi, în calitate de tineri cetățeni ai Europei , a sentimentelor de responsabilitate – în special pentru pace , respectarea drepturilor omului, protecția mediului și a patrimoniului cultural .
 • Implicarea instituțiilor relevante în  diseminarea informației despre Europa , instituțiile europene , țările membre ale Comunității Europene și a Consiliului Europei, patrimoniul cultural și mediului înconjurător, provocările  cu care se confruntă Europa modernă ,  obiectivele integrării europene.

Proiect finanțat în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei


 Proiect:  Biblioteca săteasca – furnizor  de servicii pentru adulti

Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciilor educaţionale de inserţie sociala pentru adulţii din grupurile vulnerabile in cadrul a 15 biblioteci rurale din r. Riscani

Obiective:

Sensibilizarea cetatenilor referitor la posibilităţile de modernizare a bibliotecilor

Dezvoltarea competenţelor bibliotecarilor în vederea dezvoltării unor servicii inovative

Diseminarea noilor practici

 Proiect finantat de DVV International (Germania)


 Proiect: Serviciul de Integrare Socio-Profesională, implementat în parteneriat cu Asociaţia Obştească “Demos” din Edineţ.

Scop: Îmbunătăţirea şanselor şi a condiţiilor de viaţă a tinerilor defavorizaţi prin integrarea lor socială şi profesională

Servicii oferite:

Servicii sociale – consilieri sociale individuale, informare, asistenta in integrare

Servicii psihologice – orientare profesionala, consilieri psihologice, ascultare activa

Servicii juridice – mediere in perfectarea actelor, informare si consultatii in probleme juridice

DVI – autocunoastere si imbogatirea imaginii de sine, dobindirea respectului de sine, formarea abilitatilor de integrare in grup, abilitati pentru diverse situatii in viata:

Proiect implementat cu sprijinul Fundaţiei Caritas Elveţia


 

Anul 2013


Proiect: Prin instruire spre bunastare

Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciilor educationale de insertie sociala pentru adultii din grupurile vunerabile din regiunea de nord a Moldovei

Obiective:

Desfasurarea  serviciilor  de instuire  axate pe nevoile efective ale grupurilor vulnerabile de adulti.

Consolidarea potentialului profesional al echipei de prestatori  EA in furnizarea serviciilor pentru grupurile  vulnerabile de cetaţeni din m. Bălţi şi raioanele limitrofe.

Sensibilizarea opiniei publice fata de oportunităţile EA ca factor de dezvoltare si de implicare socială cetatenilor din regiune

Proiect finantat de DVV International (Germania),


 

 Anul 2012

 


 Proiect: ACCES LA SUCCES

Scopul proiectului: Sustinerea  dezvoltarii personale si profesionale a  grupurilor  vilnerabile de adulti din m. Bălţi şi raioanele limitrofe prin furnizarea serviciilor de instruire,  adaptate la nevoile si interesele acestor grupuri

Obiective:

Dezvoltarea  serviciilor  de instuire  axate pe nevoile efective ale grupurilor vulnerabile de adulti

Consolidarea potentialului profesional al furnizorilor de servicii  EA pentru grupurile  vulnerabile de cetaţeni din m. Bălţi şi raioanele limitrofe.

Sensibilizarea opiniei publice fata de oportunităţile EA ca factor de dezvoltare si de implicare socială cetatenilor din regiune

Comunicarea, informarea si popularizarea patrimoniului mobil şi imobil

 Proiect finantat de DVV International (Germania)


 

 Proiect: Formare profesionala aptitudinala – prioritate pentru o economie sustenabila in zona transfrontaliera.

Programul de vecinătate Romania – Moldova, Phare CBC 2006, Prioritatea 1 – Dezvoltare Economica si Sociala, Masura1.5 – Educaţie şi Servicii Sociale

Obiectivul general

Intensificarea cooperării economice, educationale şi sociale transfrontaliere in domeniul formarii si plasarii fortei de munca.

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea profesionala a 60 de angajati/colaboratori ai furnizorilor de formare profesionala pentru adulti din zona transfrontaliera Romania-Ucraina-Moldova.
 2. Imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor a 100 de furnizori de formare profesionala din zona transfrontaliera Romania-Ucraina-Moldova
 3. 3. Intarirea cooperarii transfrontaliere si a transferului de know how, informatii si bune practici, intre furnizorii de formare profesionala din zona transfrontaliera Romania-Ucraina-Moldova

 

 Anul 2011


Tema: Centrul de promovare a tinerilor”, finantat prin Programul de vecinatate Romania – Moldova 2004 – 2006, Masura Nr. 2.1. Fondul Comun al Proiectelor Mici-Phare CBC 2005 , Prioritatea 2.

Parteneri: Asociatia Consensual, Iasi

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea schimburilor culturale si stimularea turismului in zona transfrontaliera Romania- Moldova

Obiective specifice:

1.Dezvoltarea schimburilor culturale si stimularea creativitatii si competivitatii tinerilor din zona transfrontaliera Romania – Moldova prin organizarea de activitati artistice

 1. Dezvoltarea abilitatilor si competentelor a 40 de tineri din zona transfrontaliera, participanti la concursul de fotografie, prin cuprinderea lor la un program de instruire si asistenta teoretica si practica in domeniul prelucrarii imaginilor.
 2. Stimularea turismului din cele 2 tari prin realizarea a 2 albume turistice ilustrate cu cele mai bune lucrari inscrise la concursul organizat si distribuirea acestora agentiilor de turism pentru atragerea turistilor.

  Proiect: Probleme comune solutionam in comun

Scop: Dezvoltarea si consolidarea parteneriatului social in m. Balti prin unirea eforturilor la crearea „Oraselului copiilor”.

Obiective:

Sensibilizarea opiniei publice asupra participarii cetatenesti in solutionarea problemelor locale

Amenajarea si dotarea  Oraselului copiilor

Desfasurarea activitatilor  de instruire a regulilor de circulatie si dezvoltarii deprinderilor practice a copiilor si adolescentilor

Proiect implementat cu sprijinul Ambasadei SUA


Program: JOBS PLUS (partener local)

Scop; Contribuirea la reducerea saraciei in Moldova prin stabilirea parteneriatelor publice-private si creare a 2000 de locuri de munca in 20 localitati rurale

Obiective:

Încurajarea agentilor economici sa se implice in realizarea proiectului, sa investeasca in localitatile rurale si sa creeze intreprinderi sociale de pe urma carora vor avea de cistigat societatea/comunitatea si investitorii;

Asigurarea unui venit constant pentru locuitorii comunitatilor rurale, prin instruirea/pregatirea si mai apoi, angajarea acestora in cimpul muncii;

Sporirea capacitatilor economice si personale ale femeilor si tinerilor din localitatile rurale;

Contribuirea la reducerea fenomenului migratiei si prevenirea abandonului copiilor si persoanelor in etate;

Crearea fondurilor de investitii sociale gratie carora vor fi posibile schimbari pozitive in sectorul social al comunitatilor rurale;

Contribuirea  la deschiderea de noi piete de desfacere pentru investitorii JOBS PLUS.

Perioada de implementare 2009-2012.


  Efectuarea studiului situaţiei de referinţă in proiectul “Asigurarea cu servicii de apa si canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, raionul Riscani”.

Obiectivul de bază a studiului este stabilirea situaţiei de referinţă în comuna Costeşti raionul Rîscani in cadrul proiectului “Asigurarea cu servicii de apa si canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche”.

Obiective specifice:

Stabilirea gradului de satisfactie al consumatorilor de serviciul dat

Stabilirea Gradului de participare a actorilor comunitari

Identificarea nivelului de Colaborare la nivel intercomunitar si intersectorial

Identificarea Capacitatilor structurilor APL

Finantator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (contract MD 2011-010)


 

Anul 2010


Proiect:  „Norme si standarde europene în servicii sociale”, RO 2006/018-447.01.02.05

Obiectivul general

Imbunatatirea serviciilor sociale, oferite grupurilor dezavantajate, in zona transfrontaliera Romania-Moldova.

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea competentelor profesionale a 40 de persoane angrenate in oferirea serviciilor
 2. Dezvoltarea competentelor organizationale a 20 de furnizori de servicii sociale (institutii, ONG, culte, etc).
 3. Cresterea calitatii serviciilor sociale oferite grupurilor/persoanelor aflate in dificultate.

Finantator: Programul de vecinătate Romania–Moldova, Prioritatea 2–Fondul Comun al Proiectelor Mici, Phare CBC 2006

 


  Proiect„Ritmuri transfrontaliere”, finantat prin Programul de vecinatate Romania – Moldova 2004 – 2006, Prioritatea 2 – Fondul Comun al Proiectelor Mici-Phare CBC 2006.

Partener: Asociatia INDECO, Iasi

Scop: Dezvoltarea schimburilor culturale intre tinerii din zona transfrontaliera Romania-Moldova.

Obiective specifice

Dezvoltarea schimburilor culturale in zona transfrontaliera si imbunatatirea competentelor si aptitudinilor a 30 de tinerii implicati in organizarea si sustinerea manifestarilor culturale

Cresterea consumului cultural si muzical si stimularea creativitatii si competivitatii tinerilor din zona transfrontaliera Romania – Moldova prin promovarea muzicii electronice


 

Anul 2009


 Proiect Centrul de Excelenta in Servicii”, RO 2006/018-447.01.01.31, Programul de vecinătate Romania – Moldova, Phare CBC 2006, Prioritatea 1 – Dezvoltare Economica si Sociala, Masura1.5 – Educaţie şi Servicii Sociale

Scop :  Intensificarea cooperării economice, educationale şi sociale transfrontaliere in domeniul formarii si plasarii fortei de munca.

Obiective specifice

1.Cresterea sanselor de plasare a fortei de munca in zona transfrontaliera Romania-Moldova.
2. Imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor a 100 de furnizori de formare profesionala din zona transfrontaliera Romania-Moldova
3. Intarirea cooperarii transfrontaliere si a transferului de know how, informatii si bune practici, intre furnizorii de formare profesionala din zona transfrontaliera Romania-Moldova


 Program: Dezvoltarea Participativa a Comunitatilor

Partener regional

Programul de Dezvoltare Participativă a Comunităţilor din Republica Moldova (CPP) este finanţat de Guvernul S.U.A. prin Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite (USAID)si administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX),

Scopul major al CPP este de a îmbunătăţi condiţiile socio-culturale şi nivelul de viaţă al oamenilor din diverse localităţi ale Republicii Moldova. Acest deziderat va fi realizat prin valorificarea excepţională a potenţialului înnăscut al cetăţenilor de a iniţia, proiecta, elabora, implementa şi evalua constructiv schimbări performante în comunităţile lor utilizînd pentru aceasta mecanismele procesului de democratizare.     

Obiectivele CPP

 • Mobilizarea cetăţenilor şi grupurilor de cetăţeni pentru a se manifesta activ în comunităţile lor;
 • Dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor de a elabora, iniţia şi realiza schimbări pozitive;
 • Valorificarea capacităţii cetăţenilor de a-şi utiliza eficient propriul potenţial;
 • Efectuarea schimbului de informaţie şi a modelelor de succes în interiorul Moldovei şi cu ţările vecine.

Perioada 2005-2009

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s