Atelierul “Elaborarea Planului de Acţiuni pentru crearea CEA”

Planul de actiuni 1În data de 01 iulie 2015, în incinta Bibliotecii Publice Rîşcani, a avut loc cel de al doilea atelier comun de lucru al reprezentanţilor Centrelor de Educaţie a Adulţilor (CEA) din cele 6 localităţi participante la proiect. Scopul activităţii a vizat elaborarea participativă a planului de acţiuni pentru crearea CEA.Planul de actiuni 2

Realizind retrospectiva competenţelor solicitate de societate prin prisma oportunităţilor locale, participanţii au conştientizat necesitatea realizării instruirii în domenii relativ noi pentru mediul rural precum: argumentarea opiniei proprii şi acceptarea diversităţilor, atragerea adepţilor, colaborare, colectare de fonduri, comunicare, crearea şi menţinerea relaţiilor cu publicul, Planul de actiuni 3elaborarea şi managementul proiectelor, luarea deciziilor, soluţionarea conflictelor, etc.

 

Planul de actiuni 4

Atelierul “Analiza nevoilor de instruire a adulţilor în comunitate”

Analiza nevoi 1În data de 25 iunie 2015, în incinta Bibliotecii Publice Rîşcani, a avut loc primul atelier comun de lucru al reprezentanţilor Centrelor de Educaţie a Adulţilor (CEA) din localităţile: s. Grinăuţi, or. Rîşcani, s. Singureni, s. Mihăileni, s. Horodişte, s. Recea.

Activitatea a avut drept scop identificarea nevoilor de instruire a beneficiarilor bibliotecilor locale şi consolidarea grupurilor pentru crearea centrelor EA în localităţile rurale.

În cadrul sesiunilor de lucru participanţii au identificat diverse categorii Analiza nevoi 2de beneficiari ai bibliotecii. În cadrul discuţiei în plen au fost nominalizate mai multe categorii: casnice, agricultori, copii, tineri, pensionari, intelectuali, etc.

Analiza nevoi 3Fiecare echipă a elaborat portretul psihologic al cîte unui grup-ţintă după următoarele criterii: valori, sentimente, cunoştinţe şi deprinderi, interese. Rezultatele au fost analizate în plen.

 

 

Analiza nevoi 4

„Conceptul şi rolul CEA în dezvoltarea locală” – consultări cu actorii comunitari

Sedinta MihaileniProiectul “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani” a început cu un şir de consultări cu actorii comunitari cu genericul „Conceptul şi rolul CEA în dezvoltarea locală”. Astfel, în perioada 08-25 iunie 2015 activităţile date au fost promovate în 6 localităţi – s. Grinăuţi, or. Rîşcani, s. Singureni, s. Mihăileni, s. Horodişte, s. Recea. Scopul întîlnirilor a fost de a familiariza actorii comunitari cu conceptul învăţării pe tot parcursul vieţii, ca oportunitate pentru dezvoltarea potenţialului uman în localităţile rurale, precum şi rolul pe care poate să-l aibă biblioteca săteasă ca Centru pentru EA în dezvoltarea personală şi profesională a beneficiarilor bibliotecilor locale.

Sedinta HorodisteTotodată, în cadrul acestor consultări a fost analizată capacitatea comunităţii de a accepta/respinge schimbările sociale şi gradul de implicare a factorilor principali.

Participanţii au discutat despre serviciile de instruire/formare a adulţilor din diferite perspective, îndeosebi menţionînd că prioritare sunt domeniile axate pe crearea locurilor de munca şi creşterea bunăstării materiale a familiilor: educaţia antreprenorială, educaţia în domeniul meşteşugăritului. Participanţii la training sunt convinşi că aceasta va contribui la întoarcerea populaţiei apte de muncă din străinătate şi prosperarea comunităţii.

Sedinta SingureniDeasemenea, a fost subliniată importanţa educaţiei pentru sănătate, îndeosebi pentru categoriile social-vulnerabile (pensionari, familii monoparentale, familii tinere), La fel de captivantă şi utilă este şi explorarea domeniului educaţiei pentru dezvoltare personală (pentru femei şi casnice), educaţia familială.

Concluzia finală a şedinţelor consultative a fost următoarea: “Biblioteca sătească poate deveni organizator, coordonator, formator, mediator, negociator în organizarea serviciilor de instruire pentru adulţi, dar pentru aceasta ea are nevoie de susţinerea organelor APL, agenţilor economici şi Sedinta Riscaniinstituţiilor educaţionale şi culturale”.

 

 

 

 

 

Sedinta Recea

Demararea proiectului “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani”

Изображение 273

În luna iunie 2015 a demarat proiectul “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani”. Proiectul dat vine în continuarea proiectului “Biblioteca sătească – furnizor de noi servicii pentru categoriile vulnerabile”, realizat în anul 2014 în r. Rîşcani.

Este recunoscut faptul că una dintre principalele resurse de bunăstare a locuitorilor este educația adulților. Dar, din cauza posibilităţilor materiale reduse, în special în zona rurală, persoanele din categoriile defavorizate au acces limitat la programele de educație oferite de structurile de stat.

Una din soluţii pentru redresarea situaţiei create este organizarea serviciilor de Formare a Adulţilor din perspectiva Învăţării pe Tot Parcursul Vieţii (LLL) prin iniţierea unor Centre de educaţie a adulţilor în localităţile de origine. Lansarea CEA şi organizarea serviciilor de formare vor oferi asistenţă pentru dezvoltarea personală şi profesională, în special a grupurilor vulnerabile de adulţi.

Acestea vor contribui la activitatea economică și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă a raionului, creşterea bunăstării societății și sporirea activismului civic. Programele de educație a adulților vor deveni mai accesibile populației, indiferent de vîrstă şi de nivelul de venituri.