Pentru viitoarele colaborări transfrontraliere

In perioada 11-12 martie 2014 Dl. Serghei Culibaba (membrul Consiliului de Administratie al Asociatiei obstesti “Mostenitorii” din mun. Balti,  inspector al serviciului relatii externe si atragerea investitiilor al primariei mun. Balti ) a efectuat o vizita pentru un schimb de exerienta la Consiliul Judetean Botosani.

În cadrul vizitei a fost studiata experienta judetului Botosani in domeniul managementul deseurilor solide, in special crearea sistemului judetean integrat de managementul  deseurilor solide. A fost vizitat poligonul nou (groapa ecologica) pentru depozitare a deseurilor cit si statia de sortare din judetul Botosani, construita conform standardelor europene. Avind costul  de circa  45 mln. de euro obiectul a fost construit din mijloacele UE. Tot in cadrul acestei vizite au fost discutate posibilitatile de elaborare a proiectelor comune in diferite domenii pentru participarea in vitoarele Programe de cooperare transfrontaliera UE 2014 – 2020.

Să  promovăm bunele practici

 În  perioada  07-11  aprilie, 2014  o  grupă  formată  din  3  persoane  din  Republica  Moldova (Bezverhni Carolina-profesor  de  biologie,director  în  gimnaziul  Gălăşeni,raionul  Rîşcani, Cebotari  Andrei-lucrător  social  în raionul  Drochia,ONG ”Copilul, Comunitatea, Familia”, Tropoţel  Victoria, profesor , liceul  din  s.Hîjdieni,r.Glodeni)au  mers  într-o  vizită  de  lucru  în  oraşul  Viniţa  din  Ucraina. Scopul  vizitei  a  fost  acumularea  experienţei  în  cadrul  proiectului”Fortificarea  potenţialului  organizaţiilor  neguvernamentale  din  Republica  Moldova  prin  colaborare  cu  organizaţiile  neguvernamentale  din  Polonia  şi  Ucraina”.În  cadrul  vizitei  am  făcut  cunoştinţă  cu  diverse  organizaţii  neguvernamentale din  Ucraina,genul  lor  de  activitate,am fost  invitaţi  pentru  discută  la  radioul  local.

Este  impresionant  activismul  tinerilor  ucraineni,care  prin  diverse  acţiuni,granturi:

– promovează  educaţia  ecologică(de  ex.colectarea,stocarea  bateriilor  de  buzunar  uzate,care  prezintă  pericol  grav  de  intoxicare )Organizaţia”Creativ”  susţine  ecocluburile  şcolare  şi  implicarea  în  diverse  activităţi ecologice;

-dezvoltă  jurnalistica  civilă(reportaje,sondaje,opinii,informaţie,cercetări  istorice  cu  imprimare  de  discuri-de  ex.represiile  în  masă  a  polonejilor  din  Ucraina);

-organizează  acţiuni  şi  festivaluri  de  caritate : ”Epidemia  bunătăţii”,”Medicul  vesel „,”Ziua  faptelor  bune”;

-promovează  dezvoltarea  locală .De  ex.  În  satul  Buşa  din  regiunea  Viniţei  a  fost  deschis  un  traseu  turistic  cu  bicicleta,iar  localnicii  oferă  staţii  de  reparaţie,ghidare  turistică,servirea  meselor-fapt  ce  favorizează  creşterea   nivelului  de  trai  în  localitate;

-implimentează  instruirea  europeană  prin implicarea  voluntarilor  europeni  din  Polonia,Franţa,care  colaborează  cu  populaţia,oferind   studiul  limbilor  poloneze,franceze  şi  engleze,explicarea  metodelor  de  integrare  europeană,promovarea  modului  sănătos  de  viaţă  etc.;

-contribuie  la  educarea  unui  mod  sănătos  de  viaţă  prin  implimentarea  programelor  de  de  profilaxie  a    bolii  SIDA,cancer  mamal,prevenirea  narcomaniei;

-facilitează  comportamentul  civic  prin  teatre  sociale,care-şi  prezintă  spectacolele  în  stradă,provoacînd   comunicare  şi  schimb  de  opinii.

Model  de  toleranţă,educaţie  şi  performanţă  civică  modernă  este  organizaţia  neguvernamentală  „Garmonia”pentru  tineret  cu  posibilităţi  reduse(invalizi  în  scaun  pe  rotile,cu  cerinţe  educaţionale  speciale,din  familii  vulnerabile).Organizaţia  se  ocupă  cu  reabilitarea  acestor  tineri,oferindu-le  asistenţa  psihologului,echipament  sportiv  de  reabilitare,mijloc  de  transport  pentru  deplasare  la  centru  de  reabilitare,spital   etc.Realizează  programa  antibarierei pentru  invalizi   în  oraş:instalarea  pantelor  de  urcare-coborîre  în  centrele  publice,se  implică  în  activitatea  administraţieii locale  la  procurarea  mijloacelor  de  transport  adecvat  pentru  invalizi,micşorarea  plăţii  în transportul  urban,acomodarea  ascensorului,crearea  condiţiilor  pentru  elevii  invalizi  în  şcoli.

Sperînd  la   colaborare  cu  colegii  noştri  ucraineni,le-am  mulţumit pentru  ospitalitate  şi  exigenţa  cu  care  ne-au  împărtăşit  experienţa.

Vizita, pe linga multe alte activitati,  se incadreaza in proiectul „Transferul  experientei  de conlucrare ONG-APL pentru dezvoltarea comunitara” implementat de Centrul pentru Democratie din Europa de Est (Varsovia) si AO „Mostenitorii”( Balti) in perioada noiembrie 2013 – iulie 2014

Europa noastră comună

Europa noastră comună – stimularea participării tinerilor și dezvoltarea calităților cetățenești prin crearea euro- cluburilor școlare în zona de nord a Moldovei .

Proiectul „Europa noastra comuna – stimularea participării tinerilor si dezvoltarea calitailor cetatenesti prin crearea euro- cluburilor școlare în zona de nord a Moldovei”.

Proiectul este realizat de Fundatia Terra Humana (Varsovia) si asociatia obsteasca pentru copii si tineret „Mostenitorii” (Balti) in coaborare cu DITS Donduseni, Drochia, Falesti, Glodeni, Riscani si Ungheni .

In uma unui concurs riguros au fost selectate  6 institutii pilot:

Liceul Teoretic ,,Prometeu” s. Baraboi, r.  Donduşeni;

Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare,, or.Drochia.

Liceul Teoretic „Grigore Vieru”,  s.Sărata Veche,  r. Fălești

Liceul Teoretic”Vasile Coroban”, or. Glodeni.

LiceulTeoretic “EugenCoșeriu”, s. Mihăileni, raionul: Rîșcani

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or.  Ungheni

 

Proiectul vizează în primul rând elevii cu vârste cuprinse între 15-17 ani. EuroCluburile Scolare ( EKS ) sunt deschise pentru toți elevii care doresc să se implice în activitățile lor . Experiența multor tari arată că cluburi europene școlare joacă un rol vital în informarea comunităților locale cu privire la integrarea europeană .

Activități EKS va avea un aport considerabil, chiar și după integrarea Republicii Moldova în UE , deoarece ideea de integrare europeană ar trebui să fie constientizata în rândul cetățenilor. Experiența poloneză arată că Cluburile școlare europene sunt un loc unde puteti afla mai multe despre modul de funcționare a democrației și societății civile  active în mediul de afaceri local și un spatiu prietenos pentru a petrece timpul liber .

Proiectul include mai multe activitai inclusiv Formarea/instruirea a 90 persoane, (20 profesori si 70 elevi) din institutiile de invatamint preuniversitar.  Ei vor obtine cunostinte si deprinderi cu privire la strategii  pentru a organizarea activtatilor in  institutia de invatamint si in comunitatea locală.

Cursul de pregatire  include un recurs la diferite metode de lucru ale cluburilor europene din tarile vecine – Polonia, Ungaria, Ucraina, Slovacia. Tinerii vor fi antrenati la scoala de vara, desfasurata intrun cadru natural, unde vor face cunoștință cu întreaga gamă de aspecte legate de funcționarea Clubului European și dezvoltarea personală .

In cadrul proiectului este prevăzut un concurs de granturi  pentru cele mai bune inițiative europeane. Cele mai reusite proiecte vor fi finantate , iar fiecare CSE va fi capabil  să pună în aplicare realizarea ideii sustnuta prin mini – subvenție .

Proiect realizat in cadrul programului „Sustinerea demoscratiei” al Ministerului de Externe al Poloniei

Pentru mai multe informatii accesati www.SchoolEuroclubsMoldova.eu

 

___________________________________________________________

 

Atragerea investiilor europene la nivel raional

La 23 mai curent  a fost lansat proiectul „Ridicarea nivelului în domeniul managementului operațional – implementarea metodelor moderne în atragerea invesiţiilor pentru realizarea strategiilor în 6 raioane ale Republicii Moldova”.

Proiectul se realizeaza in parteneriatul fundatiei TERRA HUMANA, (Varşovia), AO  „MOSTENITORII”, (Bălţi) cu participarea comunitatilor BaranówSandomierski, Dydnia, Besko (Polonia)

Proiectul este cofinanțat în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare  al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei

El are menirea sa ridice nivelul profesionist al specialistilor în atragerea investițiilor externe prin formarea abilităților de utilizare a instrumentelor moderne de planificare a activităților investiționale.

Beneficiarii finali ai proiectului  sint angajații administrațiilor publice, membrii autorităților publice executive raionale, angajații secțiilor economice și de atragere  a investițiilor din  raioanele Călărași, Dondușeni, Drochia, Nisporeni, Rîșcani, Ungheni.

Elementele principale ale proiectului:

 • Seminarul-atelier ,, Planificarea operațională și managementul proiectului,,
 • Seminarul-atelier „Selectarea și elaborarea adouă proiecte, care sunt cele mai stringente pentru realizarea strategiei.”
 • Seminarul-atelier „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul investițional”
 • Stagiu de documentare în organele publice locale poloneze pentru 12 reprezentanți ai APL.
 • Editarea unei publicații – ghid pentru elaborarea studiului de fezabilitate a proiectului, incluzînd evaluarea impactului asupra mediului .

 

Pentru mai multe detalii accesati pagina Web al proiectului http://www.moldavanleaders.eu

.

____________________________________________________

 

La 17-18 mai in incinta bibliotecii raionale Riscani a avut loc etapa initiala  a proiectului „Biblioteca săteasca – furnizor  de servicii pentru adulti’, avind drept scop facilitarea dzvoltarii serviciilor educaţionale de inserţie sociala pentru adulţii din grupurile vulnerabile in cadrul a 15 biblioteci rurale din r. Riscani. Proiectul este realizat in colaborare cu Sectia Cultura Riscani si sprijinit financiar de Asociatia Universitatilor Populare din Germania ( DVV international).

Proiectul vine sa fortifice rolul bibliotecilor in viata culturala si educatia adultilor din localitatile satesti, precum si largirea  gamei de servicii adresate persoanelor din grupurile vulnerabile, etc.

In cadrul proiectului sînt prevazute activitai pentru

 • Sensibilizarea reprezentanţilor APL referitor la posibilităţile de modernizare a bibliotecilor,
 • Dezvoltarea competenţelor bibliotecarilor în vederea dezvoltării unor servicii inovative,
 • Replicarea modelului in alte localitati si raioane
 • Concurs de mini-granturi pentru organizarea acivitailor cu adultii din localtatile rurale
 • Diseminarea bunelor practici in raioanele din nordul Moldovei.

 

_____________________________________

 

Prutul care ne unește

Circa 90 de tineri din peste 30 localități din Republica Moldova și România au participat la concursul foto „Prutul care ne unește”

Ciliuta_Mihaela

Concursul s-a desfasurat in cadrul proiectului “Prutul – apa vie”, realizat de  Asociația Obștească pentru copii si tineret „Mostenitorii» in colaborare cu Asociatia Cultural-Ecologica „Grigore Antipa” si Cercul Ecoturistic Car-Pates  (Botosani, Romania), finanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est (REC Budapesta) in cadrul  programului „Sprijinirea organizațiilor societatii civile de mediu din Belarus si Republica Moldova”.

 

Proiectul intentioneaza sa sprijine constientizarea publicului larg si implicarea lui la luarea deciziilor privind dezvoltarea durabila si protectia mediului in bazinul Prutului de Mijloc;

Promovarea patrimoniului natural si cultural din zona r. Prut, precum si a potentialului turistic din lunca Prutului.

Fanea_printre sute de movie

Concursul foto s-a realizat la 3 nominații “Peisaj”, “Obiective turistice”, “Viața rurală”

La jurizarea concursului au fost antrenați specialiști independenți  din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia, lucrările fiind apreciate după urmatoarele criterii:

 • Capacitatea de a transmite mesajul în corespundere cu tema concursului
 •  Creativitate și originalitate
 • Calitatea artistic și tehnica a lucrărilor

Pentru vizualizarea lucrărilor, dar și a rezultatelor concursului accesați prutapavie.wordpress.com

Hubca_zbor

Tinerii în acțiune: Colaborare internațională

În perioada 22-30 aprilie 2014, patru reprezentanţi  ai organizatiei „Moştenitorii” din mun. Balti au participat la proiectul internațional „Live Feel Teach”, care a întrunit 32 de tineri din: Turcia, Letonia, Macedonia, Croatia, Romania, Albania, Turcia, și Republica Moldova. Proiectul a avut loc in oraşul Kocaeli (Turcia).Tinerii in actiune

Scopul proiectului a fost de a atenţiona tinerii asupra educaţiei şi în special asupra educaţiei persoanelor cu dyslexia, de a spori interesul cadrelor didactice asupra lucrului cu persoanele dislexice prin activităţi de profilaxie, dar şi de corijare; de a disemina cunostintele şi bunele practici din diferite ţări cu privire la lucrul cu copiii şi tinerii dislexici.

Trainingul a avut atît părți instructive, cît și distractive. Pe lîngă activitățile de bază, tinerii au avut posibilitatea să exploreze cultura țărilor participante la proiect în cadrul serilor de schimb intercultural, să se plimbe pe străzile Turciei în timpul City Quest-ului, să vorbească cu localnicii și să testeze cunoştinţele lor cu privire la dyslexia şi lucrul cu persoanele dislexice, să guste din renumitele mîncăruri şi băuturi turceşti (kebab, pişmaniye, baklava, rahat, ayran, bardak, etc.).

Proiectul „Live Feel Teach”a fost implementat de Kocaeli Dyslexia Association cu suportul financiar al Comisiei Europene.

Notă: Dislexia este o tulburare de învăţare provocată de o disfuncţie neurologică care împiedică sau face dificilă capacitatea copilului de a citi. Cauza care produce dislexia este o eroare de funcţionare a creierului, care nu are capacitatea de a întelege semnele recepţionate de ochi, nu poate face legătura între semnele grafice şi sunete.

Două amănunte sunt esenţiale de ştiut despre dislexie. Primul este acela că nu se vindecă, dar se poate ameliora şi educa, iar al doilea este acela că dislexia nu este asociată cu retard mintal sau cu lipsa inteligenţei. Dislexia este identificată în momentul în care copilul învaţă primele litere sau primele semne şi primul semnal de alarmă este incapacitatea copilului de a face o corectă asociere între noţiunea sau semnul grafic şi numele sau definiţia acestuia.

Semnele dislexiei:

– copilul pare foarte inteligent şi perspicace, dar atunci cînd este pus să scrie sau să citească nu reuşeşte;

– este caracterizat de cei din jur ca fiind leneş, superficial la şcoală, spun despre el că nu îşi dă toată silinţa;

– IQ-ul este ridicat, dar notele de la şcoală sunt scăzute;

– se simte inferior faţă de alţi copii, îi scade dramatic încrederea în sine, devine frustrat şi foarte emoţional;

– talent în artă, muzică, sport, afaceri, inginerie;

– copilul se plînge de vedere înceţoşată, dureri de cap şi de stomac în timp ce citeşte;

– confundă literele, numerele, cuvintele sau le scrie într-o ordine ciudată;

– pare să aibă probleme de vedere, dar testele medicale vizuale nu relevă acest lucru;

– aude lucruri pe care alte persoane nu le percep, dar îşi pierde repede concentrarea şi uită de ele;

– îi este greu să îşi pună gîndurile în cuvinte şi pare că pronunţă greşit.

– poate să confunde adesea stînga cu dreapta şi să nu fie prea bun în sporturile de echipă.

Unele din aceste semne care indică dislexia pot fi identificate de părinţi şi înainte ca cel mic să înceapă şcoala. Dacă aceşti copii primesc atenţia necesară şi sunt integraţi în programe destinate lor, multe dintre lipsurile legate de scris şi citit dispar pînă la vîrsta maturităţii sau învaţă cum să le depăşească şi să trăiască cu ele, găsind metode alternative.

În Republica Moldova dislexia este, din păcate, o problemă ignorată, şi asta deşi, conform statisticilor OMS unul din 10 copii are o formă de dislexie.

Adaptat după: http://www.suntmamica.ro/copii/probleme-de-sanatate-boli/ce-este-dislexia-si-cum-o-identifici-4784

Proiectul „Rehearsal for life”, Curtea de Argeş (România)

În perioada 01-09 februarie 2014, trei reprezentanţi ai organizaţiei „Moştenitorii’” din mun. Bălţi au participat la un proiect inedit în oraşul Curtea de Argeş, România, unde 27 de tineri din 8 ţări s-au întîlnit pentru a învăţa de la doi actori profesionişti londonezi – Tony de Goveia şi Megan Vaughn Tomas – teatru de stradă, teatru forum şi teatru invizibil.

Scopul proiectului a fost acela de a întări capacitatea socităţii civile în domeniul tinretului, sprijinind pe toţi cei care muncesc cu tineri – profesori, coordonatori de programe pentru tinret, lucrători de tineret, manageri de proiecte, lideri de organizaţii de tineret – pentru a dobîndi competenţele necesare, în special în domeniul educaţiei non-formale şi pentru a face încluziunea tinerilor aparţinînd grupurilor discriminate, mai rapidă şi mai uşoară.

În una din zile, actorii amatori au jucat teatru invizibil în piaţa centrală, unde au antrenat într-o scenetă mai mulţi argeşeni aflaţi la cumpărături şi spectatori de ocazie.

În ultima zi, participanţii la training şi-au dat întîlnire în faţa Primariei, unde au dansat sincron timp de un sfert de oră pe melodia „Candy” interpretată de Cameo. Cel puţin 20 de locuitori ai oraşului au intrat în dans, astfel participînd la primul flashmob organizat vreodată în Curtea de Argeş.

Nota: Teatrul este o modalitate de socializare prin care oamenii învaţă să se exprime într-un mod plăcut şi distractiTinerii in actiune2v.